Consultancy


Op basis van jarenlange vastgoedervaring is Taxaties & CO uw adviseur en partner om u op deskundige wijze bij te staan bij diverse vraagstukken op het gebied van bedrijfsmatig onroerend goed.

Taxaties & CO kan worden ingeschakeld voor o.a.:
 • Het uitvoeren van marktonderzoek.
 • Het verrichten van vestigingsonderzoek.
 • Het opstellen van een Programma van Eisen.
 • Uitvoeren van haalbaarheidsstudies.
 • Begeleiding en/of onderhandeling bij huurprijsaanpassingen.
 • Advies bij gecompliceerde aan- en/of verkoopbeslissingen.
 • Het geven van een second opinion.
 • Het beoordelen van huurcontract en/of huurcondities.
 • Het voeren van diverse onderhandelingen.
Taxaties & CO adviseert zowel eigenaren als gebruikers, waaronder (middel)grote ondernemingen, midden- en kleinbedrijf, beleggers, woningcorporaties, Gemeenten, etc.
Al naar gelang de soort en duur van de opdracht wordt in nauw overleg met de opdrachtgever de inzet van Taxaties & CO bepaald.
Consultant = adviseur, raadgever


De doelstellingen van Taxaties & CO:
 • het belang van de opdracht(gever) staat centraal
 • inzet op maat
 • ervaren en deskundige partner met de juiste inhoudelijke en contactuele eigenschappen, betrouwbaar, integer, effectief en professioneel
 • beperkt zich tot de opdracht o.a. in de vorm van deskundig advies, gedegen onderzoek, volledige rapportage, heldere formulering en op succes gerichte onderhandelingen
 • indien sprake is van een langere opdrachtperiode, vindt regelmatige rapportage en bespreking plaats van de uitvoering en voortgang van de opdracht
Een gedegen en betrouwbaar advies is van groot belang.
Taxaties & CO beschikt over de kennis en ervaring om u op de juiste wijze te begeleiden.